Kompetensområden;

Äldrevård
Demensvård
Socialpsykiatri vuxna, inkl missbruk
Neuropsykiatri vuxna, unga vuxna
LSS vuxna

Formell kompetens; 

Leg sjuksköterska
Spec psykiatrisk omvårdnad
Handledarutbildning
Case Management
NADA, MI, ESL….

 

Uppdrag med inriktning mot struktur och arbetsledning kan diskuteras.

”Fortlöpande externt stöd är en god indikator
för att bibehålla etiska värderingar i arbetet
och ger förutsättning för god arbetsmiljö
för både medarbetare och brukare.”

 

Välkommen till HION Health

 

Ingrid Ivarsson